Liikmemaks

TÄHELEPANU!
Klubi juhatus otsustas oma koosolekul (11.12.2011) tõsta alates 2012 aastast klubi sisseastumis- ja liikmetasusid.

Sisseastumistasu 32-le eurole (deponeerimistasu) ja aastane liikmemaks 20-le eurole.
Seega maksab klubi liikmeks astuja esimesel aastal 52 (32+20) eurot.

Alates 01.01.2012 on summad eurodes vastavalt:
Sisseastumistasu  32 EUR
Aastane liikmemaks 20 EUR

Aastamaksu tasumise aeg on I kvartal (intressivaba).

Maksed palume tasuda MTÜ Eesti Land Rover’i Klubi  arveldusarvele Swedpank 767 IBAN: EE572200221011224641
Tähelepanuks võlglastele! 

01.01.2011 – 31.12.2011 on summad eurodes vastavalt:
Sisseastumistasu  31,96 EUR
Aastane liikmemaks 19,17 EUR