Klubi tutvustus

Eesti Land Rover’i Klubi

-Asutamine

Eesti Land Rover’i Klubi on üks vanimaid autoklubisid taasiseseisvunud Eestis.
1998. aasta talvel tekkis rühmal Land Rover-i omanikel mõte asutada maailmakuulsast automargist huvitatud inimesi ühendav klubi. Mõte tehti teoks täpselt 50 aastat pärast Land Rover-i esmaesitlust – 30. aprillil 1998, kui kolm asutajaliiget: Kristjan Vaarmann, Priit Pommer ja Avo Jüris panid aluse Eesti Land Roveri Klubile. Asutatud klubi registreeriti mittetulundusühinguna 25. mail 1998 ja kannab registreerimiskoodi 80036638.

-Eesmärgid

Klubi on loodud eesmärgiga koondada Eestis Land Rover-i kaubamärki kandvate sõidukite omanikke ja austajaid. Asutamisest alates oleme seadnud eesmärgiks saada eeskujulikuks ja hea mainega autoklubiks, kelle seisukohtade ja ettepanekutega ühiskonnas arvestatakse.

Praeguseks moodustub klubi koosseis kokkuhoidvast sõpruskonnast, kes on uhke oma auto margi ja klubilise kuuluvuse üle. Oleme alati toeks ja abiks teistele hätta sattunud Land Rover-i omanikele nii siin, kui seal pool piiri.

Klubi eesmärgiks on ka liikluskultuuri ja loodussäästliku autospordi ja -turismi edendamine.
Osaleme ise mitmetes nende valdkondadega seotud sotsiaalkampaaniates ja teeme aktiivset koostööd nii kohalike omavalitsuste, riigiasutuste aga ka nii kolmanda- kui erasektoriga.


-Missioon

*Jagada huvilistele teavet maailmakuulsa automargi ajaloost ja tänapäevast.
*Vahendada autoomanikele tehnilist informatsiooni ja teavet varuosade kohta.
*Anda nõu ja abi auto hooldamisel, remondil ning arutleda huvilistega auto ostu ja müügi teemadel.
*Aidata liikmetel lahendada auto soetamisel või kasutamisel tekkivad juriidilised probleemid.
*Soosida kõigiti vanemate Land Rover’ite ennistamist.
*Toetada Land Rover-i keskset autoturismi ja autosporti.

-Tegevus

Pea kahekümne tegevusaasta jooksul on kujunenud välja tradistioonilised üritused, milledest võtavad aktiivselt osa nii klubi liikmed, kui teised Land Rover’i omanikud.

Praeguseks on väljakujunenud neli traditsioonilist üritust: “Talveretk”,  “Land Rover’i Sünnipäev”, “Suveretk” ja “Sügispäev Land Rover’iga”.

Viimastel aastatel oleme üha rohkem pööranud tähelepanu klubi liikmete ja teiste  Land Rover’i omanike koolitamisele. 

Hindame kõrgelt restaureeritud Land Rover’ite  originaalilähedust, kuid hea maitse piirides sallime kõrvalekaldumisi ja ümberehitusi.

Oleme loonud  head ja sõbralikud suhted paljude erinevate analoogsete autoklubidega nii Eestis kui välismaal, luues ka uusi ja säilitades praeguseid suhteid.