Kuidas saada liimeks

Alates 24.07.2007 kehtib järgnev Klubi liikmestaatuse taotlemise kord.

Kui olete otsustanud astuda Eesti Land Rover’i Klubi liikmeks, siis talitage järgnevalt:

1. Tutvu klubi põhikirja ja kodukorra ning muude alusdokumentidega.

2. Võta ühendust mõne Klubi juhatuse liikmega ning uuri millised õigused, soodustused aga ka kohustused kaasnevad klubi liikmeks olemisega.

3. Uuri Klubi kodulehelt ja foorumist, millal toimub järgmine klubi ühisüritus ning registreeri end sellest osa võtma.

4. Täida avaldus ning saada see  tava- või elektroonilise postiga klubile. (Kontaktandmed leiad SIIT.) Lisa kirjale KINDLASTI oma passipilt liikmekaardi jaoks.
4.1 Liikmekandidaadi avaldus on võimalik esitada peale osavõttu vähemalt ühest klubi üritusest või kui liikmekandidaat on oluliselt kaasa aidanud klubi tegevusele.
4.2 Liikmekandidaadi avalduse esitamisega koos tasutakse kandidaadi osalustasu 32EUR.
4.3 Tasutud liikmekandidaadi osalustasu (32 EUR) arvestatakse sisseastumismaksuks.

5. Liikmeks kandideerimise aeg on minimaalselt 6 kuud ning liikmeks võtmise eelduseks on osavõtt vähemalt ühest klubi üritusest. Juhatusel on õigus mõjuvatel põhjustel kandideerimisaega pikendada või lühendada.

6. Peale kandideerimisaja edukat läbimist ning kahe klubi liikme soovituse olemasolu võetakse liikmekandidaat klubi liikmeks.

7. Avaldused vaatab klubi juhatus läbi üks kord kvartalis.

8. Selleks, et aktiviseerida oma liikmestaatus peab soovija pärast juhatuse otsust tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu,  mis alates 2012. aasta jaanuarist on:

Sisseastumistasu  32 EUR
Aastane liikmemaks 20 EUR

Klubi liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab põhikirja, osaleb aktiivselt ELRK tegevuses ja tasub sisseastumis- ning liikmemaksu.

AVALDUSED

MS WORD formaadis
Füüsilise isiku avaldus
Juriidilise isiku avaldus

Acrobat PDF formaadis
Juriidilise isiku avaldus (PDF)
Füüsilise isiku avaldus (PDF)

[cfwc]